ALGBEHANDLING

Algbehandling är det enklast skyddet vi erbjuder efter nytvättat tak, det är ett anti algmedel som vi sprutar på taket, som säkerställer att ev rötter från lav eller mossa som kan varit dolda i pannornas många porer eller skarvar verkligen dör, och nu är taket ”nollat” Och denna behandling bör göras vart 4 år för att förhindra att påväxt åter tar fart. Därför rekommenderar vi även alla våra kunder som väljer att måla sina tak som skydd, att göra denna behandling vart 4 år. Så att taket fortsätter att vara ”nollat” så att mekanisk rengöring ej mer blir nödvändig.

ALGBEHANDLING

Algbehandling är det enklast skyddet vi erbjuder efter nytvättat tak, det är ett anti algmedel som vi sprutar på taket, som säkerställer att ev rötter från lav eller mossa som kan varit dolda i pannornas många porer eller skarvar verkligen dör, och nu är taket ”nollat” Och denna behandling bör göras vart 4 år för att förhindra att påväxt åter tar fart. Därför rekommenderar vi även alla våra kunder som väljer att måla sina tak som skydd, att göra denna behandling vart 4 år. Så att taket fortsätter att vara ”nollat” så att mekanisk rengöring ej mer blir nödvändig.