TAKTVÄTT

Taktvätt utförs genom mekanisk rengöring där vi angriper takpannornas mossa, lav och alger med hjälp av högtryckstvätt med speciella munstycken som klarar av den hårt fast bitande växtligheten som finns på pannorna. Avslutningsvis spolas taket helt rent så att ett beslut om lämpligt skydd på det nu rengjorda och blottade pannorna kan fattas.

ALTANTVÄTT

Taktvätt utförs genom mekanisk rengöring där vi angriper takpannornas mossa, lav och alger med hjälp av högtryckstvätt med speciella munstycken som klarar av den hårt fast bitande växtligheten som finns på pannorna. Avslutningsvis spolas taket helt rent så att ett beslut om lämpligt skydd på det nu rengjorda och blottade pannorna kan fattas.